آموزش وتبادل نظر و تبلیغ
  چاکرای اول:  در زبان سانسکریت به نام مولادهارا شناخته شده است که محل استقرار آن استخوان خاجی می باشد-رنگ محرک آن قرمزغده ها و اعضای وابسته به این چاکرا: غده فوق کلیوی –اعضای فیزیکی-ستون فقرات-کلیه ها-مثانه –پا - دندانها- ناخنها –روده راست- روده بزرگ- غده پروستات- خون و ساختمان سلولهاعملکرد روانی در جسم فیزیکی میل به زندگی مادی و شادابی و حیاتکسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند:خودخواه-زودرنج-ترس از دست دادن چیزی-کم تحمل-دودلی-تردیدبرای بهتر کار کردن این چاکرا باید به طبیعت نگاه کنیم به سپیده دم و غروب و به خاک تازه.       سنگ این چاکرا:مرجان-یاقوت-عقیق.         موسیقی این چاکرا با طول موجهای مشخص.

 چاکرای دوم: در زبان سانسکریت به نام سوادهیستانا شناخته شده است که محل استقرار آن بین دو انگشت زیر ناف  می باشد-رنگ محرک آن نارنجی -اعضای وابسته به این چاکرا:غده جنسی –دستگاه تولید مثل –کمیت قدرت جنسی –کیفیت عشق نسبت به جنس مخالف و مرکز احساسات ،تمام مایعات بدن –خون –لنف -کسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند:دوگانگی وجود-ترس-برای بهتر کار کردن این چاکرا باید ماه را ببینیم –لمس آب زلال-بوی شکوفه های درخت –صدای پرندگان –نوای شر شر چشمه

سنگ این چاکرا:جواهر-عقیق قرمز  

چاکرای سوم:در زبان سانسکریت به نام مانی پورا شناخته شده است که محل استقرار دو انگشت بالای ناف است -رنگ محرک آن زرد -اعضای وابسته به این چاکرا:غده لوزالمعده-کبد-معده-مثانه-روده بزرگ-آپاندیست-دستگاه عصبی-کسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند:سرد مزاج-فاقد احساسات-افسرده-عصبی-ازتلاش و بودن و زندگی دست می کشد-برای بهتر کار کردن این چاکرا بایددر طبیعت به مزرعه طلایی گندم نگاه کنیم-نگاه به گل آفتابگردان-گوش دادن به موسیقی ارکستر و موسیقی با طول موجهای مشخص

سنگ این چاکرا:سنگ چشم ببر-کهربا-زبرجد

   چاکرای چهارم: در زبان سانسکریت به نام آناهاتام شناخته شده است که محل استقرار آن قلب است -رنگ محرک آن سبز-اعضای وابسته به این چاکرا:قلب-قفسه سینه-دستگاه گردش خون-پوست-ششها-غده وابسته تیموس (تنظیم کننده رشد و کنترل)-کسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند: -توکل به خدا ندارد چون همیشه سعی بر حاکم بودن دارد-بیشتر در لاک خودش است-تنها می ماند-دوست دارد عشق بورزد اما می ترسد-از طرد شدن می ترسد-سردی و بی تفاوتی-عدم تعادل-افسردگی-  برای بهتر کار کردن این چاکرا باید پیاده روی آرام در فضای سبزرا انجام دهد-نگاه کردن و بو کردن شکوفه به خصوص گلهای صورتی –دیدن آسمان-دیدن ابرهای لطیف در آسمان-گوش دادن موسیقی کلاسیک و موسیقی با طول مشخص-عطر گل محمدی-عطر گل سرخ

سنگ این چاکرا:کوارتز قرمز-زمرد-یشم سبز

 چاکرای پنجم: در زبان سانسکریت به نام ویشودها  شناخته شده است که محل استقرار آن گلو است -رنگ محرک آن آبی-اعضای وابسته به این چاکرا:گردن-گلو-آرواره ها –گوشها-صدا-صوت –نای –لوله های برونشی-لب بالایی –ریه-مری و بازوها-لوله گوارشی-غده وابسته تیروئید-کسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند:فکر می کنند زندگی پر از زشتی و پستی –حوزه افراد منفی است-مسئولیت پذیری ندارند-پیش داوریهای خیلی الکی دارند-به احساسات دیگران پاسخ نمی دهند-در ابراز احساسات دچار مشکل می شوند-بی ملاحظه و بی فکر ابراز بیان می کنند-برخورد غیر منطقی با دیگران دارند-و به دیگران حق نمی دهند-در کلام سرد و خشن و جدی و بی ادبانه صحبت می کنند-یا از بیان قدرت برای گول زدن دیگران استفاده می کنند-از صحبت کردن در جمع خودداری می کنند-ترس از مردم و عدم اطمینان -برای بهتر کار کردن این چاکرا بایداز طبیعت لذت ببرند-نگاه کردن به نور صاف و شفاف –نگاه به آسمان صاف-گوش دادن موسیقی های مراقبه ای

سنگ این چاکرا:زمرد کبود-فیروزه

  چاکرای ششم: در زبان سانسکریت به نام آجنا  شناخته شده است که محل استقرار آن  پیشانی یا چشم سوم است رنگ محرک آن نیلی-اعضای وابسته به این چاکرا:چشمها-گوشها- بینی –سینوسها – مخچه –دستگاه اعصاب مرکزی کسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند:از حسهای خدادادی دچار غرور و تکبر می شوند-تنها چیزهایی را قبول دارد که ذهن خودش درک می کند-با قدرت ذهن سعی می کنند برروی دیگران و رویدادها تاثیر بگذارند-صبر ندارد-قبول نمی کند که گناهکار است –هرچه با ذهن خود الگو درست کرده آن را قبول دارد-سعی در قبولاندن ایده های خود به دیگران دارد-برای بهتر کار کردن این چاکرا بایددر شب پر ستاره به آسمان بنگردگوش دادن به موسیقی های کلاسیک و مراقبه ای –رایحه نعناع-گل یاسمن

سنگ این چاکرا:سنگ لاجورد-یاقوت بنفش و آبی -

 چاکرای هفتم: در زبان سانسکریت به نام آجنا  شناخته شده است که محل استقرار آن  فرق سر است رنگ محرک آن بنفش-اعضای وابسته به این چاکرا:مخ - غده صنوبری یا اپیفیز-کسانی که این چاکرایشان مشکل دارد دارای صفات بارز زیر می باشند:احساس جدایی –بستن چشم برای حقایق-احساس نوعی بیهودگی-ترس از مرگ-برای بهتر کار کردن این چاکرا بایدبه ارتفاعات برویم-نگاه کردن به قله کوه-موسیقی آن نوعی سکوت و موسیقی مراقبه با نوع خاصی طول موج

سنگ این چاکرا:کوارتز بنفش-کوارتز آتشین-کوارتز آبی روشن-سنگ کریستال-

 سی دی اصوات موسیقی چاکرای ۱ تا ۷      ۳۰۰۰ تومان-

سی دی سفر چاکراها  ۳۵۰۰ تومان

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 19:48  توسط ضیایی |